View this site:
As Gaeilge
In English
Home
Timetable
Sailing Update
Blog
Shop
Calendar
Ship Position
Fares
Cargo
Cape Clear Island
Fastnet Tours
Customer Charter
School Tours
Packaged Tours
Links
Cartoon History
Our History
Photo Gallery
Island Map
Media
All Ferry Services
Schull Ferry
Weather
  Celebration for Retired Principal Máire Ui Drisceoil

Is mian le Coiste, Foireann agus Daltaí Scoil Náisiúnta Inis Chléire cuireadh a  thabhairt duit freastal ar chóisir ar an Domhnach 26 Deireadh Fómhair seo chugainn chun ceiliúradh a dhéanamh ar shaol múinteoireachta  Iar Phríomhoide na scoile Máire Uí Dhrisceoil atá imithe ar scor ó thosach na scoilbhliana seo. Reachtálfar na himeachtaí i gClub Cléire ó 1pm ar aghaidh an lá sin.

 

The Committee, Staff and Pupils of Cape Clear Island National School invite you to attend a celebration on Sunday 26 October next in honour of  Máire Uí Drisceoil, former principal of this school who has retired since the beginning of this school year. The events will take place in Club Cléire from 1pm onwards.

email: info@cailinoir.com   telephone: 028 41923